Eski İstanbul’un Ekonomisi

Eski İstanbul’un Ekonomisi

17/01/2015 2 Yazar: Adem Göçer

Byzantion hakkındaki bilgiler maalesef sınırlıdır. Kuruluş hikayesi hakkında bazı rivayetlerle birlikte, kurucusu Büyük Kral Byzas hakkında kısmi bilgilere sahibiz. Şimdi, Byzantion’un ekonomik gelişimine dair uzun zahmetler sonucunda elde ettiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Yalnız belirtmek isterim ki bilgilerin mutlak doğru olup olmadığını bilemiyorum.

Eski İstanbul’un ekonomisi; ticarete, tarıma, denizciliğe (balıkçılığa) ve hayvancılığa dayanarak gelişmiştir.

Eski İstanbul’da Ticaretin Canlanması

Eski İstanbul Ekonomisi

Eski İstanbul’da Ticaret, Tarım, Balıkçılık ve Hayvancılık

İstanbul’un güvenli bir konuma sahip olduğunu İstanbul’un Kuruluşu adlı yazımda aktarmıştım. Kısa bir sürede de son derece zengin bir şehir devleti haline geldiği aktarılır. Bunun temel nedeni ise değişen ve gelişen dönemin dünyasında, Karadeniz ile Ege Denizi arasında hızla temel geçiş noktası haline gelmesidir.

Byzantion Halkı
Neden Tarıma Yönelmedi?

Yine Byzantion’un kuruluşu adlı yazımızda belirttiğimiz gibi Byzantium’un toprakları da son derece verimlidir. Kentin iklimi ile uyumlu olarak ekilen tüm tarım ürünlerinden iyi mahsul elde ediliyordu. Ancak tarlaların tarım için uygun olması, tek başına yeterli olmamıştır. Şöyle ki; yağmadan korkan Byzantion halkı, çok fazla tarımcılık faaliyetlerine yönelmemiştir. Çünkü o dönem güçlü bir ordusu olmayan kadim şehir devletinin, bugünkü surları da yoktu.

Eski İstanbul’da Denizcilik

Byzantion ya da diğer adı ile Byzantium, Anadolu ile Trakya arasında geçişlerin artması ve bölge ticaretinin gelişmesiyle daha da önem kazanır. Bir iç liman olarak görev yapan Haliç, tüm gemiler için bir sığınma ve dinlenme noktası olur. Bilindiği üzere Haliç (Golden Horn), bu özelliğini yüzyıllar boyunca sürdürmüştür: Hem Roma İmparatorluğu döneminde hem Osmanlı İmparatorluğu devrinde…

Kısacası denizcilik, İstanbul için önem kazanmaya daha o dönemden başlamıştır.

Bereketli Balıkçılık

Byzantion ilk kurulduğunda temel geçim ve besin kaynağı balıkçılık olmuştur. Bilhassa Boğaz yoluyla Karadeniz’den Akdeniz’e inen palamut balıkları, dönemin sikkelerinde bile resmedilmişlerdi. Bazı tarihçilere göre Marmara Denizi o kadar verimlidir ki balıkçılık yapmak için alet edevata gerek yoktur, palamutlar elle bile tutulur!

Byzantium Hayvancılığı Sikkelerde

Hayvancılık ile fikirlere de yine dönemin sikkelerinden ulaşılıyor. İlk dönem gümüş sikkelerde “sığır” figürlerine rastlanması, sığır besiciliği yapıldığını ve bu hayvanların günlük yaşamda önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Stratejik bir konuma sahip olan Byzantium kent devleti, yine Tarım ve Bereket Tanrıçası Demeter’i elinde Bereket Boynuzu ile sikkelerine basmıştır.

Özetle tarihte İstanbullular önce balıkçılık ve hayvancılıkla, ilerleyen yıllarda da ise tarım ve ticaretle geçimlerini sağlamışlardır.